lv_LV
  Tālruņi: (+371) 27049449, 29227274  Skype: GUGL.lv
e-pārskats | LB kursi | PVN reģistrs | ES PVN | VID EDS | 1188.lv


Grāmatvedība un Grāmatvedības Lietvedība
«
»


Šodien (01.12.15)
Euribor:

1 nedēļa -0.16600
2 nedēļas -0.17000
1 mēnesis -0.16000
3 mēneši -0.11300
6 mēneši -0.04000
12 mēneši 0.04800


Vārda dienas:

Arnolds, Emanuels

Algu kalkulators

Šeit Jūs varat aprēķināt darba algu darbiniekam ar (vai bez) algas nodokļa grāmatiņas, ar (vai bez) apgādībā esošām personām.

Šajā kalkulatorā Jūs nevarat aprēķināt darba algas nodokļi darbiniekam kas strādā uzņēmumā ar Mikronodokļu uzņēmuma statusu.


Ja Jūs esat:

    - Pensionārs
    - I, II vai III grupas invalīds
    - Jūms piešķirts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss
    - Darbinieks, kurš nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

Tad Jūsu gadījumā precīzi aprēķiniet Jūsu darba algu šeit - http://vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=2283&hl=1